Spotkanie ze Strażnikiem Miejskim – 19.09.2019r.

W ramach popularyzacji bezpieczeństwa osób pieszych w ruchu drogowym odbyło się spotkanie wszystkich przedszkolaków z pracownikami Straży Miejskiej. W związku z tym dzieci wysłuchały zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię w miejscu dozwolonym tj. pasy, sygnalizacja świetlna, po czym przystąpiły do ćwiczeń praktycznych. Młodsze przedszkolaki ćwiczyły prawidłowe przejście przez pasy przy przedszkolu, starsze grupy na skrzyżowaniu i na przejściu z sygnalizacją świetlną. Zdobytą wiedzę utrwalały również w przedszkolu podczas różnego typu zajęć.