Szkoła pamięta – październik

„Szkoła pamięta” jest to akcja ogłoszona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej mająca na celu pielęgnowanie pamięci o naszej historii. Ważną rolę w procesie dydaktycznym przedszkolaków odgrywa edukacja patriotyczna. W trakcie realizacji projektu chcieliśmy uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie w roku ważnych wydarzeń -80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Podjęliśmy różnorodne działania mające na celu upamiętnienie ważnych postaci i wydarzeń. Odwiedzić lokalne miejsca pamięci i zgłębiliśmy ich historię,  zapaliliśmy znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii, zorganizowaliśmy wystawę naszych prac plastycznych. W dniu 25.10.2019 roku wybraliśmy się na cmentarz, gdzie odwiedziliśmy miejsca pamięci – „Pomnik w Hołdzie Osadnikom Wojskowym – Kombatantom II Wojny Światowej” oraz „Pomnik w Hołdzie Zmarłym i Pomordowanym Polakom na Syberii, w Katyniu i Kazachstanie”. Odwiedziliśmy również groby zmarłych nauczycieli i pracowników z naszej placówki. Wszystkie działania były niezapomnianą lekcją historii dla przedszkolaków.