Zajęcia otwarte dla rodziców „Kto ty jesteś?- Polak mały.” – 12.11. 2019

Z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców, którzy mieli okazję zaobserwowania w jaki sposób realizowany jest program wychowania do wartości patriotycznych w naszej grupie i jak czcimy to bardzo ważne dla naszej ojczyzny święto. Dzieci pochwaliły się znajomością wszystkich czterech zwrotek hymnu polskiego, barw i symboli narodowych, , piosenek utworów literackich sławiącej piękno i umiłowanie naszej ojczyzny Polski. Na zakończenie wszyscy razem wyrecytowali wiersz Władysława Bełzy „Katechizm Polskiego Dziecka”- Kto ty jesteś? – Polak mały.