Zajęcia edukacyjne w nadleśnictwie – 21.11.2019

Dzieci z grupy V uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych – tematyka spotkania dotyczyła  lasu i jego mieszkańców. Przedszkolaki  miały możliwość oglądania ciekawych okazów przyrodniczych – w tym rozpoznawały  gatunki drzew, zwierzęta leśne.  Wysłuchały ciekawostek przyrodniczych.  W trakcie zajęć warsztatowych wykonały prace plastyczne z materiału przyrodniczego. Były to ciekawe, wzbogacające wiedzę zajęcia – Dziękujemy.