Poznajemy różne zawody

Przedszkolaki jak co roku poznają rożne zawody. Niedawno odwiedził nas pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pan Krzysztof Weidner. Przedstawił prezentację multimedialną pod hasłem „Bezpieczny przejazd”. Dzieci dowiedziały się jak należy zachowywać się przed przejazdem kolejowym, poznały niektóre znaki ostrzegawczo-informacyjne. Przedszkolaki z zaciekawieniem słuchały informacji przekazywanych przez pana Krzysztof, który na koniec wręczył dzieciom upominki w formie kolorowanek, kredek oraz odznak.
W grudniu odbyło się również spotkanie z pracownikami Kopalni Nowy Ląd. Spotkanie to przybliżyło dzieciom trud górniczej pracy, ich poświęcenie dla nas wszystkich, każdego dnia, kiedy zjeżdżają do kopalni. Dzieci dzięki takim spotkaniom nie tylko pogłębiają wiedzę, ale też uczą się dziękować i szanować trud oraz pracę górników i nie tylko. Na zakończenie dzieci bardzo serdecznie podziękowały za przybycie wręczyły drobny upominek i zrobiły pamiątkowe zdjęcie, a górnicy przygotowali dla przedszkolaków słodki poczęstunek.