Spotkanie z górnikami – 05.12.2019

Dnia  5 grudnia 2019 r. z okazji Barbórki w naszym przedszkolu gościliśmy górników, pracowników Kopalni Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd w Niwnicach.  
Goście przybyli w galowym stroju, który górnicy zakładają na szczególne okazje oraz w stroju roboczym .Przedszkolaki  miały  okazję przyjrzeć się z bliska czapce zwanej czako z godłem górniczy

m i pióropuszem z kogucich piór oraz dystynkcjach służbowych. Górnicy  opowiedzieli nam o tajnikach pracy w kopalni oraz podzielił się wieloma ciekawostkami. Spotkanie to przybliżyło dzieciom trud górniczej pracy, ich poświęcenie dla nas wszystkich każdego dnia, kiedy zjeżdżają do kopalni. Myślę, że dzieci dzięki takim spotkaniom nie tylko pogłębiają wiedzę, ale też uczą się dziękować i szanować trud oraz pracę górników. Na zakończenie dzieci serdecznie podziękowały Panom  za przybycie , wręczyły drobne upominki  w postaci własnoręcznie wykonanych kwiatów i zrobiły  pamiątkowe zdjęcie. W zamian za to górnicy obdarowali dzieci cukierkami.

Serdecznie dziękujemy za ciekawe spotkanie i zaangażowanie.