Projekt edukacyjny Bezpieczeństwo 03.02-07.02.2020

W lutym realizowaliśmy projekt edukacyjny pod hasłem „Bezpieczeństwo”, którego celem było kształtowanie postaw i nawyków zapewniających bezpieczeństwo dzieci, zarówno w przedszkolu, jak i w domu. W ramach projektu w naszej sali odbyło się spotkanie z policjantami, podczas którego dzieci mogły się dowiedzieć wielu ciekawych informacji związanych z pracą policjanta i dbałością o nasze bezpieczeństwo. Wybraliśmy się także na skrzyżowania z przejściem dla pieszych, gdzie utrwalaliśmy wiedzę związaną z prawidłowym przechodzeniem przez jezdnię. Oczywiście nie zapomnieliśmy o kamizelkach odblaskowych. Spotkaliśmy się także z pielęgniarką, która opowiedziała nam jak dbać o własne bezpieczeństwo, ale także innych osób. Poprzez zabawę dzieci nabyły wiedzę związaną z bezpiecznymi zachowaniami w różnych sytuacjach i utrwaliły numery alarmowe. Na zakończenie projektu wykonaliśmy „Kodeks Bezpiecznego Przedszkolaka” oraz rozwiązywaliśmy quiz o bezpieczeństwie.