Wycieczka do biblioteki

5 marca wybraliśmy się w ramach projektu edukacyjnego na zajęcia do Biblioteki Dziecięcej. Wprowadzenie dziecka w świat literatury już od najmłodszych lat jest ważnym elementem wychowania przez sztukę. U naszych wychowanków kształtujemy nawyki stałego obcowania z książką poprzez m.in. zajęcia biblioteczne, zapraszanie gości do czytania książek, udział w projekcie ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury.” Mamy świadomość, że wiek przedszkolny jest idealnym okresem w rozwoju dziecka dlatego staramy się zainteresować go literaturą, która pobudzi jego wyobraźnię, wzbogaci mowę o nowe pojęcia, wprowadzi w świat baśni, nauczy zachowań w różnych sytuacjach życiowych. Zajęcia biblioteczne przygotowane przez P. Anielę rozbudziły zainteresowania czytelnicze naszych przedszkolaków, przybliżyły literaturę dziecięcą i były inspiracją do wykonania prac plastycznych.