Zwierzęta wiejskie

W dniach 14-18 kwietnia dzieci poszerzały swoją wiedzę na temat zwierząt żyjących na wsi. Przedszkolaki, oczywiście z pomocą rodziców, oglądały prezentację multimedialną, słuchały wiersza pt. „ W gospodarstwie” i piosenki „Gdacze kura ko, ko, ko”, bawiły się w zabawy logorytmiczne, dźwiękonaśladowcze, wykonywały ćwiczenia grafomotoryczne, prace plastyczne, szukały różnic między obrazkami, kolorowały, malowały, wykonywały ćwiczenia ruchowe, łączyły w pary takie same obrazki, kształtowały umiejętności matematyczne przez liczne zabawy z przeliczaniem oraz eksperymentowały z mlekiem. Dziękuję serdecznie Rodzicom za wspaniałe zdjęcia!