Ekologia – aktywność własna – zdalne nauczanie

Ekologia – słowo znane,
W całym świecie powtarzane.
Znaczy, by nie było śmieci i świat czysty miały dzieci.
Kto chce chronić środowisko
Musi o nim wiedzieć wszystko

Tak propozycje zabaw z ekologią wykorzystały dzieci z naszej grupy, które zechciały się z nami podzielić swoimi sukcesami z tego zakresu. Prezentujecie również własne ciekawe propozycje wzbogacania wiedzy i rozwijania zainteresowań. Gratulacje.