Praca rolnika – zajęcia zdalne

Drodzy Rodzice rozmawialiście z dziećmi o gospodarstwie wiejskim. Dzieci poznały codzienną pracę rolnika oraz jej wpływ na życie ludzi wykonujących inne zawody. Dowiedziały się, w jakim celu hoduje się zwierzęta, jak powstaje mleko i jakie produkty powstają z mleka, a także co to jest zboże i co się z niego produkuje. Rozwijały zainteresowania przyrodnicze, przypominając sobie cykl rozwoju roślin, zakładały uprawę ziół. Rozbudzały zainteresowania techniczne, poznając maszyny wykorzystywane w gospodarstwie. Kształtowały umiejętności matematyczne przez liczne zabawy z przeliczaniem na konkretach, zapisywanie działań arytmetycznych, segregowaniem i porównywaniem liczebności zbiorów. Utrwalały wiedzę o przemienności pór roku i ich cechach charakterystycznych. Dziękujemy serdecznie Rodzicom za wspaniałe zdjęcia.