Zwierzęta leśne

W dniach 20-24 kwietnia dzieci poszerzały swoją wiedzę na temat zwierząt żyjących w lesie. Przedszkolaki wraz z Lulkiem (prezentacja multimedialna) wybrały się do lasu, aby bliżej przyjrzeć się mieszkającym tam zwierzętom. Dzieci opisywały ilustrację używając określeń: nad, pod, na, obok, pomiędzy, z lewej, z prawej, rozwiązywały zagadki obrazkowe, nauczyły się rymowanki, rysowały po śladzie, słuchały piosenki o Wiewiórce, wykonywały ćwiczenia grafomotoryczne, prace plastyczne, kończyły rozpoczęte Leśne rytmy, wykonywały ćwiczenia ruchowe oraz składały w całość, pocięty przez rodzica, obrazek przedstawiający liska . Dziękuję Rodzicom za pomoc w podejmowanych działaniach!