Symbole narodowe

W tygodniu poprzedzającym maj, podjętych zostało wiele działań skupionych wokół wychowania patriotycznego. Starliśmy się „małymi kroczkami” przybliżać dzieciom obraz kraju rozbudzając w nich „iskierkę” patriotyzmu. W tym tygodniu mówiliśmy o Polsce: o symbolach narodowych, fladze, godle i hymnie. Dzieci poznały pojęcie ojczyzna i dowiedziały się, że Polak jest osobą, która mówi po polsku, a jego krajem jest Polska. Dzięki takim zajęciom dzieci nabywają świadomość narodową i kształtują w umyśle i w sercu tożsamość narodową, przywiązanie do kraju ojczystego i ludzi w nim żyjących. Dziękujemy Rodzicom za współpracę i zachęcamy innych do odwiedzania naszej strony.