Zwierzęta wiejskie – nauczanie zdalne

W tych dniach dzieci poszerzały swoją wiedzę na temat zwierząt żyjących na wsi. Przedszkolaki, oczywiście z pomocą rodziców, poznały różne utwory literackie, oglądały filmy przyrodnicze opowiadające o zwierzętach mieszkających w gospodarstwie, słuchały ciekawostek o życiu i wyglądzie oraz sposobach odżywiania się zwierząt. Dzieci dowiedziały się w jakich domach mieszkają zwierzęta na wsi np. (obora, stajnia, kurnik), min. podczas zabaw konstrukcyjnych. Rozwiązywały zagadki słuchowo – obrazkowe o zwierzętach poszerzając wiedzę przyrodniczą. Wykonywały wiele prac plastycznych. Wszystko możemy zobaczyć oglądając zdjęcia wysyłane systematyczne przez rodziców, za które serdecznie dziękujemy.