Pomagamy pszczołom

Podczas realizacji tematu „ Majowa łąka” przedszkolaki mogły bliżej zapoznać się ze środowiskiem pszczół, oglądając bajki i filmy edukacyjne. Dzieci wiedząc już jak ważną rolę pełnią one w naszym życiu, postanowiły im pomóc. Z udziałem rodziców stworzyły poidełka ,z których pszczoły będą czerpać wodę podczas gorących dni. Przedszkolaki zostały również wprowadzone w świat wartości estetycznych, rozwijały umiejętność wypowiadania się poprzez sztuki plastyczne i techniczne . Zachęcamy inne dzieci do przygotowania podobnych poidełek nie tylko teraz ale i w następnych latach.