Zajęcia zdalne – „Wrażenia i uczucia”

W minionym tygodniu podczas zajęć zdalnych dzieci z naszej grupy wspólnie z rodzicami rozmawiały o emocjach i uczuciach. Próbowały identyfikować i nazywać uczucia i emocje towarzyszące im podczas różnych aktywności oraz odczytywać emocje swoich rodziców i rodzeństwa. Ćwiczyły odporność emocjonalną, sposoby reagowania podczas wygranej i przegranej. Słuchając opowiadań i wierszy rozmawiały z rodzicami o własnych uczuciach i reagowaniu na nie. Utrwaliły informacje dotyczące akceptacji wszystkich uczuć oraz radzenia sobie z tymi, które są dla dzieci trudne. Na podstawie opowiadania poznały treść i znaczenie przysłowia „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. Próbowały wyrażać swoje nastroje. Wspólnie z rodzicami odkrywały się rozpoznawały literę h, H,  próbowały pisać ją po śladzie i samodzielnie oraz odczytywać proste wyrazy.