Poznajemy różne pojazdy

Podczas realizacji tego tematu, chciałyśmy zwrócić uwagę na wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez: doskonalenia procesu spostrzegania, wnioskowania, obserwowania, zauważania podobieństw i różnic wśród środków transportu. W proponowanych przez nas zabawach przedszkolaki mogły: rozpoznawać i nazywać pojazdy, określać ich położenie w przestrzeni, słuchać wierszy, opowiadań i piosenek o nich, naśladować odgłosy, rozbudzać ciekawość badawczą, wykonywać różnego typu pojazdy z dostępnych materiałów, grupować je w zbiory, przeliczać itd.. Mamy nadzieję, że podane przykłady były pomocne w pracy ze swoim dzieckiem. Zobaczcie jaką kreatywnością wykazały się przedszkolaki z naszej grupy.