Zwierzęta duże i małe- zajęcia zdalne

W minionym tygodniu (08.06.2020r.- 12.06.2020r.) na zajęciach zdalnych dzieci zdobywały wiadomości o zwierzętach – poznawały ich nazwy, wy­gląd, zwyczaje, a także miejsca ich występowania. Tworzyły zbiory zwierząt zgodnie z podanymi kategoriami, porównywały liczbę zwierząt w zbiorach. Poznały znak odejmowania, ćwiczyły zapisywanie działań z wykorzystaniem tego znaku. Rozwijały kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek w słowach, wyod­rębnianie głosek na początku, w środku i na końcu wyrazu. Samodzielnie poszukiwały informacji o zwierzętach w różnych źródłach (książki, ilustracje, al­bumy). Wypowiadały się o zwyczajach zwierząt na podstawie własnych spostrzeżeń. Przypomniały sobie zasady bezpiecznego poruszania się po lesie, a także zasady bezpieczeństwa podczas kon­taktu z nieznajomymi zwierzętami. Stworzyły kodeks właściwego zachowania się wobec nieznanych zwierząt. Za pomocą muzyki i tańca wyrażały swoje emocje i doskonaliły umiejętności interpersonalne.