Jesienne zabawy

Zabawy muzyczno-ruchowe czy rytmiczne są chętnie podejmowane przez dzieci. Nasze przedszkolaki brały udział w takich zabawach, wykorzystując do tego rekwizyty takie jak : kolorowe paski bibuły (wiatr), papierowe listki i tasiemkę. Dzieci kształtowały wrażliwość muzyczną, wyrażając muzykę ruchem, uczyły się odkodowywać informacje oraz układać rytmy.