Narodowe Święto Niepodległości w naszej grupie”

Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny. Po wieloletniej  niewoli Polska odzyskała niepodległość. W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, wpajamy szacunek dla polskich symboli narodowych. Dlatego też 10 listopada w naszej grupie odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Podczas występu dzieci recytowały wiersze patriotyczne, śpiewały piosenki oraz tańczyły taniec narodowy krakowiak. Wszystkie dzieci tego ważnego dnia wyglądały odświętnie i uroczyście, a na ich piersi widniały kotyliony w barwach narodowych .  Było uroczyście i kolorowo, nie zabrakło zabaw przy piosenkach „Jestem Polką i Polakiem”, „Polska”, „W domu ojczystym” oraz wspólnej recytacji wierszy „ 11 listopada”,” Barwy ojczyste” i Katechizmu Polskiego Dziecka – „Kto Ty jesteś? – Polak Mały.” O godz. 11.11 wszystkie dzieci odśpiewały 4 zwrotki hymnu narodowego „ Jeszcze Polska nie zginęła”, biorąc tym samym udział w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez MEN „Szkoła, Przedszkole do hymnu”.