Prawa Dziecka

„Mały człowiek, duża sprawa.
Mały człowiek ma swe prawa.
Strzegąc praw tych należycie
– układamy dziecku życie”.

Dzień 20 listopada to Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, który upamiętnia uchwalenie Deklaracji Praw Dziecka w 1959 oraz Konwekcji o Prawach Dziecka w 1989 roku. Przypomina o tym, że dziecko ma swoje prawa i potrzeby, powinno być otoczone troskliwą opieką i szczególną ochroną prawną. W tym dnu przedszkolaki oglądały prezentację o swoich prawach i obowiązkach. Podawały przykłady, kiedy są smutne, a kiedy wesołe. Każde dziecko narysowało swoje prawo. Następnie przedszkolaki próbowały odgadnąć jakie prawo jest ukryte na rysunku.