Spotkanie z pielęgniarką

28 listopada Pani pielęgniarka przygotowała i przeprowadziła pogadankę na temat konieczności dbania o swoje zdrowie. Nasz gość w ciekawy dla dzieci sposób przekazał im informacje na temat podstawowych zasad higieny jamy ustnej i zasad prawidłowego czyszczenia zębów. Spotkanie było interesujące i pouczające dla młodszych słuchaczy. Przebiegało w miłej atmosferze. Dzieci słuchały z bardzo dużym zainteresowaniem, zadawały pytania, dzieliły się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Uczyły się sposobu mycia zębów. Zdobyły wiele cennych informacji, które z pewnością wykorzystają w życiu codziennym.