Hej kolęda, kolęda

W tym dniu w naszym przedszkolu panowała niezwykle świąteczna atmosfera. Dzieci odświętnie ubrane, wspólnie z pracownikami przedszkola spotkały się przy uroczyście nakrytym stole. Słuchając kolęd, łamaliśmy się opłatkiem, składając sobie życzenia. Po czym odbył się uroczysty obiad. Na stole pojawiły się tradycyjne, wigilijne potrawy: barszcz, pierogi oraz słodkie pierniki. Takie chwile utrwalają dzieciom znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych oraz wzmacniają bliskie i serdeczne relacje.