Zimowe obserwacje przyrodnicze

Każde dziecko w wieku przedszkolnym jest ciekawe świata. Systematycznie organizowane są w naszej grupie  sytuacje edukacyjne do poznawanie przyrody wszystkimi zmysłami. W zależności od pory roku zapoznawane są dzieci z różnymi zjawiskami przyrodniczymi. Poznawanie przyrody  dostarcza dzieciom wielu  możliwości przeżywania  nowych doznań i wzbogacania wiedzy, odczuwania i podziwiania piękna przyrody.  Otwieranie oczu i nadstawianie uszu na wszystko co się dzieje w przyrodzie zimą było tematem obserwacji przyrodniczych dzieci na terenie przedszkolnego ogrodu i parku. Tak więc dzieci mogły poznać właściwości śniegu i lodu, obserwować własne ślady na śniegu, poznać drzewa iglaste znajdujące się na terenie przedszkola, zaobserwować inne drzewa bez liści, a także wyłonić wniosek, że przyroda zimą odpoczywa, nie zamiera. Oczywiście najwięcej frajdy było podczas tropienia i rozpoznawania śladów na śniegu.