Tak spędzamy czas w przedszkolu

Dzieci z grupy III są bardzo aktywne, pobyt w przedszkolu spędzają ciekawie. Zajęcia w przedszkolu prowadzone są w ciągu całego dnia w formie zajęć zorganizowanych z całą grupą oraz w małych zespołach i indywidualnie.  Są  dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka. Metody pracy aktywizują wychowanków i stymulują ich zmysły,  a różnorodne formy pracy zaspakajają ich aktywność.
Bardzo ważnym momentem podczas pobytu dzieci w przedszkolu są zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Czas wolny to ten okres dnia, który dziecko może poświęcić na rozrywkę, własne zainteresowania czy też na odpoczynek.
Przedszkolaki z grupy III lubią grać na instrumentach, brać udział w zabawach rytmicznych, ćwiczyć, grać w gry, lepić z plasteliny i ciastoliny, bawić się w teatr, tworzyć konstrukcje z klocków. Oglądają również przedstawienia teatralne online.
Podczas słonecznych dni dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, korzystają z urządzeń, bawią się w berka, grają w piłkę itp., lub chodzą do parku na spacery.