Kodowanie na dywanie i programowanie…

Matematyka dla dzieci w wieku przedszkolnym, może być ciekawa, łatwa i postrzegana jako zabawa. Taką możliwość dają nam zabawy z matą edukacyjną Mistrzów Kodowania (MK) – to nasza baza. Mata pozwala nauczycielowi, tak skonstruować zajęcia dydaktyczne, żeby stroną aktywną było dziecko, które poprzez manipulowanie przedmiotami, materiałem MK, nabiera doświadczeń, tak ważnych w procesach poznawczych. Dodatkowo zajęciom towarzyszy spora dawka ruchu i częste zmiany aktywności. Dzieci do działania na macie wykorzystują kartoniki – tzw. klocki z różnymi symbolami, znakami, obrazkami, liczmanami, cyframi, kierunkami ruchu itp. Kodowaliśmy na osiach, odczytywaliśmy drogę do celu i kodowaliśmy ją – sekwencje kodowania i rozkodowywania, tworzyliśmy historyjki obrazkowe, rytmy, utrwalaliśmy umiejętność liczenia i znajomość cyfr, układaliśmy sudoku  itp. Mata MK umożliwiła nam naukę przez zabawę, przez doświadczanie, z ruchem w tle.
W naszej grupie również chętnie bawimy się i uczymy z robotem MIND, SUPER DOC który wprowadza dzieci w świat programowania i robotyki, Robot i jego umiejętności, mają charakter edukacyjny, ponieważ poprzez zabawę z nim dzieci wchodzą w świat programowania, logicznego myślenia skupionego na rozwiązywaniu problemów i kreatywnego podejścia do zadań. Zajęcia z robotyki rozwijają kreatywność, wyobraźnię przestrzenną, zdolności manualne oraz umiejętność logicznego myślenia i planowania. Dzieci były zachwycone, słuchały i wydawały polecenia dla MIND-a, jak zaczarowane. MIND pokazał jak umie się przedstawić, narysować rzecz o którą proszą przedszkolaki i zdobywać określone zadania na macie. Na pewno to nie będzie ostatnie spotkanie z naszym małym przyjacielem.
Do zabaw rozwijających kompetencje matematyczne wykorzystujemy także zabawy interaktywne. Zajęcia te  sprawiają dzieciom radość, satysfakcję i poczucie odniesionego sukcesu. Są formą rozrywki i przyjemnie spędzonym czasem. W ten sposób rozwija się myślenie, tworzą się pojęcia i dziecko nabywa nowe umiejętności, lub doskonali i utrwala, już nabyte.