Majowa łąka

W tym tygodniu dzieci z naszej grupy omawiały krąg tematyczny związany z łąką. Dzieci wysłuchały wiersza I. Salach pt. „Mieszkańcy łąki”, dzięki któremu dowiedziały się, że łąka to nie tylko trawa. Przedszkolaki poznały jej wszystkich mieszkańców oraz nazwy roślin, jakie możemy tam spotkać, dlatego po teorii wyruszyły na spacer w poszukiwaniu zwierzątek i roślin, które można spotkać na łące. Poszerzały swoją wiedzę o łące i jej mieszkańcach wykorzystując filmy edukacyjne. Dzieci stworzyły również plastyczny obraz łąki.