Muzyka jest wśród nas

Większość dzieci w wieku przedszkolnym lubi muzykę. Wpływa ona korzystnie na ich rozwój – w tym rozwój mózgu. Poprzez zabawy muzyczne i piosenki połączone z ruchem kształtowane są: wrażliwość muzyczna, słuch, poczucie rytmu i sprawność fizyczna. W maju w ramach projektu „Muzyka” zgłębiliśmy nasza wiedzę na temat muzyki. Słuchaliśmy i tańczyliśmy do różnego rodzaju muzyki, poznaliśmy instrumenty muzyczne. Wykonaliśmy też własne instrumenty. Dzieci tworzyły i prezentowały własne melodie, starały się dopasować tempo i sposób poruszania się do instrumentu który słyszały, wzbogaciły słownictwo operując wyrazami: dyrygent, pięciolinia, klucz wiolinowy, nuta. Dzieci wykazały się również umiejętnością kodowania, układając elementy według podanego kodu. Rozpoznawały i nazywały instrumenty muzyczne, szukały dwóch identycznych obrazków i układały puzzle. Wiele radości sprawiło dzieciom odgadywanie zagadek słuchowych z dźwiękami instrumentów. Na zakończenie projektu nasi koledzy zaprezentowali swoje zdolności muzyczne, grając znane utwory na pianinie.