W naszym ogródeczku…

W naszym ogródeczku zrobimy porządki.
Wygrabimy ścieżki, przekopiemy grządki.
Potem w miękką ziemię wsiejemy nasionka.
Będą się wygrzewać na wiosennym słonku.
Przyjdzie ciepły deszczyk i wszystko odmieni.
W naszym ogródeczku grządki zazieleni.

Nasz przedszkolny ogródek pozwala dzieciom na  bliższe poznanie i bezpośredni kontakt z przyrodą wpływając w ten sposób na wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci oraz poznawanie przyrody wszystkimi zmysłami poprzez różnorodne działania, zabawy, eksperymenty i doświadczenia. Prowadzenie w ogrodzie hodowli i obserwacji różnorodnych roślin, pielęgnacja rabaty kwiatowej, uprawianie ziół, warzyw i owoców w znacznym stopniu przyczyni się do wzrostu u dzieci odpowiednich zachowań wobec przyrody.