Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

W październiku nasze przedszkole wzięło udział w akcji ekologicznej pt. „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”, której celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do promowania zachowań proekologicznych oraz podnoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W dniach 25-29 października na terenie naszego przedszkola wszyscy zbieraliśmy elektrośmieci do specjalnego kontenera. W każdej grupie odbyły się także zajęcia, które przybliżyły dzieciom tę tematykę.