Dzień Niepodległości

„Kto ty jesteś – Polak mały…”

W dniu 10.11.2021 w grupie I odbył się poranek patriotyczny (tego dnia ubierani byliśmy w biało-czerwone barwy) z prezentacją wierszy i piosenek patriotycznych, który poprzedziły kilkudniowe przygotowania do tego wydarzenia m. in.: „Dzień niepodległości” – koncert patriotyczny dla najmłodszych w wersji on-line – śpiewanie pieśni patriotycznych, poznanie postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego, zapoznanie z symbolami narodowymi Polski. Najmłodsze przedszkolaki przygotowując się do tej uroczystości wykonały bało-czerwone kotyliony, flagi narodowe, nauczyły się wiersza W. Bełzy „Kto ty jesteś – Polak mały…”, wysłuchały piosenek o tematyce patriotycznej, składały puzzle (flaga, godło), a o godzinie 11:11 wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy. 11. listopada – to zdecydowanie biało-czerwona data i moment, kiedy w przedszkolu przede wszystkim skupiamy się na kształtowaniu u dzieci postaw patriotycznych, przywiązania do kraju pochodzenia, poczucia przynależności, świadomości patriotycznej oraz szacunku, a także rozwijamy wiedzę historyczną oraz geograficzną.