Święto Niepodległości

W związku ze zbliżającym się świętem 11 listopada, nasze przedszkolaki obejrzały kilka filmów edukacyjnych mówiących o niepodległości i symbolach narodowych. Uczyły się również wierszyków oraz jednej zwrotki hymnu narodowego. Utrwalając ten temat wykonały szereg prac plastycznych. W przeddzień tego święta, uroczyście ubrane, obejrzały koncert pt. „Dzień Niepodległości”, wykonały flagę Polski oraz uczestniczyły w odśpiewaniu hymnu narodowego.