Cztery żywioły

W naszej grupie pod koniec grudnia był realizowany projekt edukacyjny dotyczący „Czterech żywiołów”: Ziemi, Wody, Powietrza, Ognia. Zajęcia te dały dzieciom możliwość do eksperymentowania oraz były okazją do poznania otaczającej rzeczywistości poprzez różne zmysły oraz do podejmowania własnej inicjatywy i aktywności dydaktycznej. Tworzone sytuacje edukacyjne w ramach projektu były dla dzieci okazją do przyglądania się naturze, temu jak człowiek sobie z nią radzi, jak ją podporządkowuje i jak natura podporządkowuje sobie człowieka. Powietrze, ogień, woda i ziemia – nie wyobrażamy sobie bez nich życia. Cztery żywioły niosą jednak i życie i zagrożenia. Nie możemy bez nich żyć i nie możemy ich bagatelizować. To w nich uosabia się potęga ziemskiej natury. W ramach projektu „ Cztery żywioły” dzieci brały udział w zajęciach badawczych i eksperymentach  przyrodniczych doświadczając poprzez rożne zmysły żywiołów ziemi, ognia, wody i powietrza. Zajęcia edukacyjne wprowadzały dzieci w świat takich wartości jak: natura, bezpieczeństwo, odwaga, roztropność i pokora wobec żywiołów ognia, wody, powietrza i ziemi.