Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny”. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” przypada właśnie na dzień 1 marca. Został on ustanowiony przez Sejm RP w 2011 r., aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawiali się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Przedszkolaki uczestniczyły w pogadance i słuchowisku, podczas których słuchały o tym jak ważną rolę w naszej społeczności odgrywają żołnierze. Następnie wybraliśmy się na spacer pod pomnik upamiętniający te wydarzenia i zapaliliśmy znicz.