Zielony ogródek

W grupie IV na początku kwietnia, w sali pojawił się wiosenny kącik na parapecie – zielony ogródek, w którym dzieci założyły hodowlę rozmaitych roślin. Podczas wielu zajęć przyrodniczych dzieci sadzą, sieją, a potem obserwują wzrost roślin. Poznają czynniki potrzebne do ich rozwoju, wyciągają wnioski ze swoich obserwacji. Możliwość codziennego kontaktu i obserwacji założonych hodowli uczy także odpowiedzialności w dbaniu o rośliny.