Święta Majowe

Jestem Polakiem i się tym szczycę,
Że kocham kraj swój, miasto, dzielnicę.
Lubię swą flagę biało-czerwoną
i orła w godle z piękną koroną….
Mieszkam w Polsce, jestem Polakiem
Jestem dobrym przedszkolakiem.

Najmłodsze przedszkolaki w tym tygodniu brały udział w zabawach i zajęciach poświęconych świętom majowym: 1 maja – Święto Pracy, 2 maja – Dzień Flagi Narodowej oraz 3 maja Uchwalenie Konstytucji 3 Maja. To wspaniały czas na przybliżenie dzieciom treści patriotycznych, oczywiście w formie przystępnej i zrozumiałej dla każdej grupy wiekowej. Zaczęliśmy od poznania historii naszej miejscowości oraz innych ciekawych regionów naszego kraju. Przedszkolaki wysłuchały nie tylko legend związanych z historią Polski, ale również obejrzały projekcję filmu o powstaniu państwa polskiego i utrwaliły symbole narodowe. Wykonały prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik: mapę Polski, flagę i puzzle. Wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy w pozycji na baczność, recytowaliśmy poznane wiersze o Polsce, braliśmy udział w zabawach muzyczno-ruchowych i tanecznych. Wzbudzenie u dzieci zainteresowania historią od najmłodszych lat jest niezbędne dla nauki patriotyzmu, kształtowania pozytywnych postaw i uczuć patriotycznych.