Bezpieczne wakacje

21 czerwca 2022 roku policjantki z Komendy Policji przeprowadziły spotkanie z dziećmi z naszego przedszkola. Opowiadały jak dbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich w czasie tegorocznych wakacji. Celem spotkania było uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać podczas wakacji oraz pokazanie sposobu postępowania w różnych sytuacjach. Funkcjonariuszki instruowały przedszkolaki jak zachowywać się nad wodą i zwracały uwagę, aby wybierać tylko strzeżone kąpieliska i stosować się do regulaminu i znaków ustawionych na plażach. Dzieci usłyszały też wiele cennych wskazówek jak uniknąć oddalenia się od swoich opiekunów i dowiedziały się, jak należy postępować w kontaktach z rówieśnikami, z osobami obcymi oraz z psem.Jak zawsze podczas tego typu spotkań omówiono też zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na zakończenie spotkania dzieci bawiły się i ćwiczyły z Komisarzem Lwem oraz oglądały policyjny radiowóz i sprzęt, w który jest wyposażony.