Poznajemy zasady ruchu drogowego – wrzesień

Poznawanie przez dzieci zasad ruchu drogowego już od najmłodszych lat wpływa na ich zachowanie na drodze i warunkuje bezpieczeństwo. We wrześniu w naszej grupie rozpoczął się cykl zajęć związanych z bezpieczeństwem na drodze. Dzieci zapoznawały się
z elementarnymi zasadami ruchu drogowego. Na pobliskim skrzyżowaniu ubrane w kamizelki odblaskowe, uczyły się poprawnego przechodzenia przez jezdnię. W trakcie zajęć wykorzystywano prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne, dzięki którym dzieci poznawały zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania się na ulicy.