Spotkanie z pracownikiem PSSE

Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych.
15 września w naszej grupie odbyło się spotkanie z pracownikiem Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Lwówku Śląskim. Pani Karolina w ramach ogólnopolskiej akcji „Tydzień profilaktyki dla chorób zakaźnych” rozmawiała z dziećmi na temat dbania o zdrowie własne i najbliższych. Dzieci wykazały się sporą wiedzą z zakresu higienicznego i zdrowego stylu życia. Rozwiązywały zagadki, odpowiadały na pytania i uczestniczyły w zabawach mających na celu kształtowanie nawyków prozdrowotnych.