Spotkanie z pracownikiem PSSE

15 września, w ramach ogólnopolskiej akcji „Tydzień profilaktyki dla chorób zakaźnych”, najstarsze grupy, V i VI spotkały się z pracownikiem Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Lwówku Śląskim. Pani Karolina przeprowadziła zajęcia na temat profilaktyki chorób zakaźnych. Dzieci wykazały się sporą wiedzą z zakresu higienicznego i zdrowego stylu życia. Chętnie rozwiązywały zagadki, odpowiadały na pytania i uczestniczyły w zabawach mających na celu kształtowanie nawyków prozdrowotnych.