Bezpieczna droga do Przedszkola

W ramach realizacji tematu „Bezpieczna droga do Przedszkola” dnia 16 września 2022r. odwiedziły nas: Pani ze Straży Miejskiej oraz Pani Policjantka. Rozmawialiśmy na temat konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zasad bezpiecznego przechodzenia przez drogę. Spotkanie było połączone z ćwiczeniami praktycznymi, podczas których nasi goście instruowali i korygowali sposób poruszania się dzieci po jezdni. Praktyczne ćwiczenia pomogły utrwalić przedszkolakom wiadomości i zdobyć nowe umiejętności. Dodatkowo dzieci mogły obejrzeć samochody policyjny oraz straży miejskiej.