Spotkanie z pracownikiem PSSE

W naszej grupie gościliśmy panią Karolinę – pracownika Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Lwówku Śląskim, która opowiedziała nam o zdrowym odżywianiu oraz roli, jaką pełnią owoce i warzywa w naszej diecie. Dzieci z dużym zainteresowaniem uczestniczyły w edukacyjnym spotkaniu. Chętnie rozwiązywały zagadki, odpowiadały na pytania i uczestniczyły w zabawach mających na celu kształtowanie nawyków prozdrowotnych, np. uczyły się wierszyka o dokładnym myciu rąk.