Dzień Drzewa

10 października  obchodzimy w Polsce Dzień Drzewa, który jest elementem edukacji ekologicznej. Tego dnia przedszkolaki odbyły się zajęcia związane z tematyką drzew. Dzieci obejrzały m.in. bajkę edukacyjną „O drzewie, które umiało dawać”, poznały budowę drzewa i jego znaczenie dla człowieka. Wspólnie wykonały pracę plastyczną, wykorzystując liście zebrane w pobliskim parku. Przedszkolaki odbijały także na kartce maczaną w farbie marchewkę, tworząc wspaniałe jesienne drzewa. Natomiast podczas spaceru przy użyciu tasiemki dokonywały pomiaru drzew oraz kalkowały korę drzew przez kartkę.