Spotkanie z Inspektorami Transportu Drogowego

Tego dnia spotkaliśmy się z przedstawicielami Inspekcji Transportu Drogowego. Prowadzący spotkanie przedstawili dzieciom swój zawód, zapoznali z atrybutami niezbędnymi do wykonywania ich pracy, a także pozwolili obejrzeć swój samochód. Ponadto nasi goście podarowali przedszkolakom kamizelki odblaskowe, aby zawsze były bezpieczne. Przedszkolaki, wdzięczne za interesujące spotkanie, obdarowały gości kwiatami.