Spotkanie z pracownikiem PSSE

7 listopada w grupie drugiej odbyło się spotkanie poprowadzone przez Panią Karolinę – pracownika PSSE w ramach Kampanii EFSA ”Wybieraj bezpieczną żywność”. Dzieci miały okazję wziąć udział w prelekcji związanej z ta  tematyką. Kampania ma na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat roli nauki w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności w UE oraz zachęcenie obywateli do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych.