Podsumowanie projektu edukacyjnego „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”

Projekt edukacyjny poświęcony został kultywowaniu zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz wzmacnianiu więzi rodzinnych. Podczas realizacji projektu dzieci twórczo współpracowały ze sobą. Korzystały z różnych źródeł informacji. Aktywnie uczestniczyły w cyklu zajęć poświęconych tradycjom Świąt Bożego Narodzenia. Ze szczególnym zaangażowaniem dzieci przystąpiły do ubierania choinki, wykonania ozdób świątecznych, dekoracji, które przystroiły naszą salę i przedszkole. Podczas spotkań poświęconych na realizację projektu dzieci wymieniały się między sobą informacjami, spostrzeżeniami na temat zwyczajów i tradycji obchodzonych w ich domach dawniej i jakie zachowały się do dzisiaj. Poznały wiersze, opowieści, kolędy i pastorałki. Były również wycieczki okolicznościowe do miasta w celu oglądania dekoracji świątecznych. W trakcie warsztatów plastycznych wykonały kartki świąteczne, stroiki, które zabrały do domów rodzinnych wraz ze świątecznymi życzeniami. Emocje i wzruszenie można było oglądać na twarzach dzieci, kiedy brały udział w uroczystości grupowej – Hej kolęda, kolęda, a później podczas uroczystego obiadu. Wspólne śpiewanie kolęd oraz podsumowanie ogólnej wiedzy związanej ze świętami Bożego Narodzenia również w języku angielskim, oglądanie zdjęć i wystawy prac plastycznych, zabawy interaktywne dopełniły projekt edukacyjny „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”.