Gimnastyczne zabawy sensoryczne w naszej grupie

Rozwój sensoryczny człowieka to rozwój doznawany poprzez zmysły . Zabawy sensoryczne świetnie wpływają na ogólny rozwój dziecka, pobudzają m.in. zmysł równowagi, czucia ciała, dotyku. W naszym przedszkolu również staramy się kształtować rozwój sensoryczny dzieci w różnych formach aktywności np. ruchowej w formie ćwiczeń gimnastycznych. W zasobach naszej placówki posiadamy różne pomoce i urządzenia sprzyjające kształtowaniu tej integracji np. mata sensoryczna do masarzu stóp, tunel pufa, półjeże balansowe, płynne sensoryczne maty itp. W naszej grupie wykorzystaliśmy te pomoce do stworzenia ścieżki sensorycznej do zbaw gimnastycznych. Dzieci wspaniale się bawiły i z dużą ochotą uczestniczyły w ćwiczeniach. Największą trudność sprawił przedszkolakom tunel pufa, gdzie musiały przecisnąć się przez wąski otwór, lecz wszystkim się udało, co przyniosło im ogromną satysfakcję.