Bezpieczne wakacje

Głównym celem zajęć zdalnych w tym tygodniu było wsparcie całościowe rozwoju dziecka, poprzez kształtowanie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo. Dzieci miały okazję wysłuchać wierszy na ten temat, obejrzeć bajki, przypomnieć i utrwalić numery alarmowe. Było też wiele ciekawych propozycji zabaw do wykorzystania podczas pochmurnych dni.
Nie zapomnieliśmy także o Tacie, który w tym tygodniu obchodził swoje święto.
Dodatkowo przedszkolaki wraz z rodzicami wzięły udział w zadaniu. Do wykonania było śmieszne zdjęcie pod hasłem „jedziemy na wakacje”.
Życzymy wszystkim naszym podopiecznym miłych i udanych wakacji.

Zmiany w przyrodzie zachodzące latem – nauczanie zdalne

Chodzi złote lato
w kapeluszu z kwiatów.
W rękach ma latawiec,
biega z nim po trawie”

W dniach 15.06.2020 – 19.06.2020 mówiliśmy o lecie. Poznaliśmy letnie wiersze: Lato, Tęczowe lato, Pranie Julka i Truskawka. Obserwowaliśmy, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie. Rozmawialiśmy o pogodzie: takiej, którą lubią dzieci i tej. Rozpoznawaliśmy po dźwiękach wietrzyk, ulewę, wichurę, deszcz, grad i burzę. Poznaliśmy zjawiska atmosferyczne występujące w czasie burz. Śpiewaliśmy piosenkę Razem z latem.
Dzieci brały udział w różnych zabawach związanych z pogodą i z latem. Wykonały wiele prac plastycznych, poznawały owoce sezonowe. Wszystko wiemy z relacji rodziców – dziękujemy za wysyłane zdjęcia.

 

Poznajemy różne pojazdy

Podczas realizacji tego tematu, chciałyśmy zwrócić uwagę na wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez: doskonalenia procesu spostrzegania, wnioskowania, obserwowania, zauważania podobieństw i różnic wśród środków transportu. W proponowanych przez nas zabawach przedszkolaki mogły: rozpoznawać i nazywać pojazdy, określać ich położenie w przestrzeni, słuchać wierszy, opowiadań i piosenek o nich, naśladować odgłosy, rozbudzać ciekawość badawczą, wykonywać różnego typu pojazdy z dostępnych materiałów, grupować je w zbiory, przeliczać itd.. Mamy nadzieję, że podane przykłady były pomocne w pracy ze swoim dzieckiem. Zobaczcie jaką kreatywnością wykazały się przedszkolaki z naszej grupy.

Nasze emocje

W tym tygodniu świętowaliśmy Dzień Dziecka. Dzieci uczyły się rozpoznawać i nazywać emocje, poznawały sposoby umiejętnego radzenia sobie z nimi oraz dowiedziały się, jak ważne w życiu codziennym jest szanowanie uczuć innych dzieci. Rozmawiały również na temat tolerancji, przyjaźni, wzmacniały poczucie własnej wartości. Wykonywały wiele prac plastycznych, min. prezentu dla przyjaciela. Każde dziecko niezależnie od wieku zmaga się ze swoimi emocjami, próbuje je odczytać i zrozumieć zarówno u siebie, jak i u kolegów. To pomaga mu lepiej funkcjonować w grupie, lepiej rozumieć otaczający świat. Zapraszamy do galerii zdjęć.

Zajęcia zdalne – Nasze rodziny

W ostatnim tygodniu maja podczas zajęć zdalnych dzieci z naszej grupy wspólnie z rodzicami rozmawiały o swoich rodzinach. Doskonaliły umiejętność wypowiadania się na temat swojej rodziny. Za pomocą różnych technik plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (kształt, barwa) tworzyły prace plastyczne – małe dzieła sztuki. Małe dzieci uczą się bardzo wiele, często w niedostrzegalny sposób, jakby „przypadkiem”. Najlepiej przyswajają wiedzę i umiejętności poprzez zabawę oraz naśladowanie dorosłych i rówieśników. Można wykorzystywać ten fakt, by pomóc synowi czy córce dowiadywać się nowych rzeczy bez wielkiego wysiłku. Dziecko ma naturalną ciekawość świata, która sprawia, że ma ochotę dowiadywać się różnych rzeczy, zadaje mnóstwo pytań, sprawdza, jakie będą efekty jego działania. Powinien mieć również czas na swobodną zabawę (samotnie, z rówieśnikami, z rodzeństwem),dzięki której będzie uczył się samodzielności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odporności psychicznej, dostrzegania innych ludzi i odkryje, co sprawia mu przyjemność. Oto zdjęcia dzieci z naszej grupy przysłane przez rodziców. Dziękujemy, jesteście wspaniali.

 

Pomagamy pszczołom

Podczas realizacji tematu „ Majowa łąka” przedszkolaki mogły bliżej zapoznać się ze środowiskiem pszczół, oglądając bajki i filmy edukacyjne. Dzieci wiedząc już jak ważną rolę pełnią one w naszym życiu, postanowiły im pomóc. Z udziałem rodziców stworzyły poidełka ,z których pszczoły będą czerpać wodę podczas gorących dni. Przedszkolaki zostały również wprowadzone w świat wartości estetycznych, rozwijały umiejętność wypowiadania się poprzez sztuki plastyczne i techniczne . Zachęcamy inne dzieci do przygotowania podobnych poidełek nie tylko teraz ale i w następnych latach.

  

Majowa łąka

Łąka to bardzo wdzięczny temat do pracy z dziećmi. Można zachęcać je do obserwacji przyrodniczych oraz poszukiwania jej mieszkańców. Zaciekawione maluchy często i chętnie słuchają bajek, wierszy, zagadek i opowiadań o niej. Naśladują mieszkające tam owady poprzez różne zabawy ruchowe oraz te przy muzyce. Jednak najchętniej dzieci wykonują różnego typu prace plastyczne lub grafomotoryczne, rozwijając jednocześnie motorykę małą. Zobaczcie proszę sami co wykonywały nasze przedszkolaki.

Zwierzęta wiejskie – nauczanie zdalne

W tych dniach dzieci poszerzały swoją wiedzę na temat zwierząt żyjących na wsi. Przedszkolaki, oczywiście z pomocą rodziców, poznały różne utwory literackie, oglądały filmy przyrodnicze opowiadające o zwierzętach mieszkających w gospodarstwie, słuchały ciekawostek o życiu i wyglądzie oraz sposobach odżywiania się zwierząt. Dzieci dowiedziały się w jakich domach mieszkają zwierzęta na wsi np. (obora, stajnia, kurnik), min. podczas zabaw konstrukcyjnych. Rozwiązywały zagadki słuchowo – obrazkowe o zwierzętach poszerzając wiedzę przyrodniczą. Wykonywały wiele prac plastycznych. Wszystko możemy zobaczyć oglądając zdjęcia wysyłane systematyczne przez rodziców, za które serdecznie dziękujemy.

Symbole narodowe

W tygodniu poprzedzającym maj, podjętych zostało wiele działań skupionych wokół wychowania patriotycznego. Starliśmy się „małymi kroczkami” przybliżać dzieciom obraz kraju rozbudzając w nich „iskierkę” patriotyzmu. W tym tygodniu mówiliśmy o Polsce: o symbolach narodowych, fladze, godle i hymnie. Dzieci poznały pojęcie ojczyzna i dowiedziały się, że Polak jest osobą, która mówi po polsku, a jego krajem jest Polska. Dzięki takim zajęciom dzieci nabywają świadomość narodową i kształtują w umyśle i w sercu tożsamość narodową, przywiązanie do kraju ojczystego i ludzi w nim żyjących. Dziękujemy Rodzicom za współpracę i zachęcamy innych do odwiedzania naszej strony.

Obserwacje przyrodnicze roślin – 20.04.2020 – 24.04.2020

W tym tygodniu za pośrednictwem naszej strony internetowej e – Przedszkole zachęcaliśmy przedszkolaki do prowadzenia obserwacji związanej z sadzeniem niektórych roślin. Obserwacja ich wzrostu rozwija u dziecka myślenie, wyobraźnię, uwagę oraz mowę. Jak poprzednio tak i teraz wiele osób podjęło to zadanie. Przedszkolaki wykonały też wiele prac plastycznych związanych z wiosną. Nie zapominały także o rozwijaniu sprawności fizycznej. Oczywiście nie wykonałyby tego gdyby nie pomoc rodziców – dziękujemy.