Bezpieczna droga do przedszkola – 19.09.2019r.

W ramach popularyzacji bezpieczeństwa osób pieszych w ruchu drogowym braliśmy udział w spotkaniu z pracownikami Straży Miejskiej. Wysłuchaliśmy zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię w miejscu dozwolonym tj. pasy, sygnalizacja świetlna, po czym przystąpiliśmy do ćwiczeń praktycznych. Trenowaliśmy prawidłowe przejście przez pasy przy przedszkolu, starsze grupy na skrzyżowaniu i na przejściu z sygnalizacją świetlną. Zdobytą wiedzę utrwalaliśmy również w sali podczas różnego typu zajęć.