Projekt „Warzywa” – 11.10.2019

Podsumowaniem projektu edukacyjnego WARZYWA były zajęcia kulminacyjne dla rodziców. Dzieci zaprosiły rodziców na prezentację inscenizacji wiersza J. Tuwima „Rzepka”. W drugiej części spotkania obejrzeliśmy prezentację zdjęć ze wszystkich podjętych i zrealizowanych działań w ramach projektu. Na zakończenie odbyła się degustacja przepięknie wykonanych przysmaków z owoców, które przygotowali nasi rodzice wraz z dziećmi.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM W PROJEKT RODZICOM ZA POMOC W GROMADZENIU MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DO PROJEKTU, PRZYGOTOWANIE STROJÓW DO WYSTĘPÓW, POMOC W WYKONANIU PRZYSMAKÓW Z OWOCÓW.